Fellows

Click here for a list of ATID Alumni

2009-2010 ATID Fellows

שנה"ל תשע

הילה בן אהרון (ירושלים) מחנכת, רכזת חברתית ומורה למדעים וביולוגיה בבי"ס תהילה.

נפתלי גנס (ירושלים) מורה בבי"ס קשת בירושלים, ורכז קבוצות מנהיגות צעירה ברשת אמי"ת.

הרב אפרים גרין (רמת בית שמש) ר"מ בישיבת תורת שרגא ובמדרשת אמי"ת. לפני עלייתו לימד בתיכון SAR בניו יורק.

יהודית פוגל (אלעזר), מורה במדרשת הרובע ואחראית על תכנית לבנות מדרו"א ואוסטרליה.

הרב יצחק פישמן (מגרון) הוא ר"ם ורכז חברתי בישיבה התיכונית בני חיל בירושלים.

הרב אשר פרידמן (רמת בית שמש) הוא ר"מ בישבת לב התורה, שם מלמד גמרא, מחשבת ישראל ופרשנות המקרא. הוא מנהל מחבה הקיץ 'מעיין' בדנבר, קולורדו.

הרב עדי קרון (קליבלנד-אפרת) הוא ר"מ בישיבת יסודי התורה ובמדרשת מוריה. לפני עלייתו לימד בביה"ס התיכוני פוקס-מזרחי בקליבלנד, ושירת שם כסגן רב ביה"כ קהילת ביצ'ווד. בקיץ הוא משרת כראש הכולל במחנה קיץ 'סטון'.

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.