"בן ארבעים לבינה"
Symposium · רב-שיח


The Lonely Man of Faith at 40
New Insights and Reflections


ארבעים שנה לאיש האמונה הבודד
תובנות ומחשבות חדשות

This coming year marks forty years since the publication of Rabbi Joseph B. Soloveitchik's monumental The Lonely Man of Faith, which appeared originally in Tradition (Summer 1965). ATID asked leading Jewish educators and communal leaders in Israel and the Diaspora to reflect on the following questions: What have the central ideas contained in The Lonely Man of Faith meant for you personally? How have those ideas shaped or informed your work as a teacher of Torah or Jewish communal leader? What is the continued relevance of The Lonely Man of Faith to contemporary religious life? How have those ideas affected the Jewish community? How might they?

השנה אנו מציינים ארבעים שנה להוצאתו לאור של 'איש האמונה הבודד' -- מאמרו המונומנטלי של הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל, שהופיע במקור בכתב העת Tradition ב-1965. עמותת עתיד הזמינה מחנכים בכירים ומנהיגי ציבור מהארץ ומחו"ל לכתוב תגובות אישיות אודות משמעות הרעיונות המרכזיים המופיעים ב'איש האמונה'. כיצד עיצבו רעיונות אלו את עבודתם כמחנך או כמנהיג יהודי? מהי מידת הרלוונטיות של 'איש האמונה הבודד' לחיים הדתיים בזמננו? כיצד השפיעו רעיונות אלו על העולם הדתי? כיצד הם יכולים להשפיע?

Essays in English: המאמרים בעברית
Rabbi Yitzchak Blau שרגא בר-און
Mali Brofsky ד"ר אביעד הכהן
Rabbi Shalom Carmy הרב חיים נבון
Dr. Chaim Cohen חנה קהת
Rabbi Zvi Grumet הרב יובל שרלו
Rabbi Jeffrey Saks  
Rabbi Mayer Schiller  

To view guidelines for contributors, click here
הנחיות למחברים לחץ כאן

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.